Tercera Jornada W. Eugene Smith: Fotografia, associacionisme i Federació

Aquest dissabte 16 d’octubre, dins de les Jornades W. Eugene Smith organitzades per ACAF, hem celebrat una nova taula de debat. En aquesta ocasió el tema ha estat «Fotografia, associacionisme i Federació».

Donem les gràcies als participants d’aquesta taula de debat pel seu temps i col·laboració. La taula ha estat composada per:

José A. Andrés Férriz. President de la FCF.
Laura Prego Ábalo. Oficial d’enllaç FIAP-CEF i responsable de Jurats de la FCF.
Raimon Moreno. Vicepresident i responsable de Distincions de la CEF, secretari i responsable d’Imatges de la FCF.
Feliciá Sabaté. President de la Penya Fotogràfica Badalona.
Pedro J. Justicia. President d’ACAF Santa Coloma de Gramenet.

Durant el debat s’ha exposat el paper essencial de les institucions, com ara la Federació Catalana de Fotografia o la Confederación Española de Fotografía. Les Federacions i associacions uneixen els fotògrafs, i això ens enriqueix: l’associacionisme és pensar localment i actuar globalment.

S’ha destacat l’acció pionera de la FCF en molts aspectes, com ara atorgar reconeixements als jutges per la seva feina, o bé oferir als federats la participació, no només a la Lliga de la Federació, sinó també mitjançant el suport i el reconeixement de les publicacions, les exposicions o la formació.

Pel que fa a la Lliga de la FCF, s’ha fet èmfasi en que és un espai de relació a on compartir, i treballar, no tant individualment com en equip, per tal de millorar col·lectivament les respectives associacions dels federats. També s’ha comentat l’utilitat de les categories dins la Lliga, que permeten valorar millor fotografies no prou valorades a la categoria general, com ara fotografia de carrer o de natura.

A ACAF pensem que la Federació aporta molt i molt als seus membres, i tenim molt clar que ens agrada treballar en equip, compartir i donar-nos suport entre associacions i Federació.

Este sábado 16 de octubre, dentro de las Jornadas W. Eugene Smith organizadas por ACAF, hemos celebrado una nueva mesa de debate. En esta ocasión el tema ha sido «Fotografía, asociacionismo y Federación».

Damos las gracias a los participantes de esta mesa de debate por su tiempo y colaboración. La mesa ha estado compuesta por:

José A. Andrés Férriz. Presidente de la FCF.
Laura Prego Ábalo. Oficial de enlace FIAP-CEF y responsable de Jurados de la FCF.
Raimon Moreno. Vicepresidente y responsable de Distinciones de la CEF, secretario y responsable de Imágenes de la FCF.
Feliciá Sabaté. Presidente de la Penya Fotogràfica Badalona.
Pedro J. Justicia. Presidente de ACAF Santa Coloma de Gramenet.

Durante el debate se ha expuesto el papel esencial de las instituciones, como la Federació Catalana de Fotografia o la Confederación Española de Fotografía. Las Federaciones y asociaciones unen a los fotógrafos, y eso nos enriquece: el asociacionismo es pensar localmente y actuar globalmente.

Se ha destacado la acción pionera de la FCF en muchos aspectos, como otorgar reconocimientos a los jueces por su trabajo, o bien ofrecer a los federados la participación, no sólo en la Liga de la Federación, sino también mediante el apoyo y el reconocimiento de las publicaciones, las exposiciones o la formación.

En lo que se refiere a la Liga de la FCF, se ha hecho énfasis en que se trata de un espacio de relación donde compartir, y trabajar, no tanto individualmente como en equipo, a fin de mejorar colectivamente las respectivas asociaciones de los federados. También se ha comentado la utilidad de las categorías dentro de la Liga, que permiten valorar mejor fotografías no suficientemente valoradas en la categoría general, como pueden ser la fotografía de calle o de naturaleza.

En ACAF pensamos que la Federación aporta mucho a sus miembros, y tenemos muy claro que nos gusta trabajar en equipo, compartir y apoyarnos entre asociaciones y Federación.


Imágenes Relacionadas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *