Segona Jornada W. Eugene Smith: Fotoperiodisme colomenc

Un dijous més, a ACAF, dins de les Jornades W. Eugene Smith, hem gaudit de les xerrades sobre fotoperiodisme. En aquesta ocasió el tema ha estat «Fotoperiodisme colomenc».

Donem les gràcies als participants d’aquesta taula de debat pel seu temps i col·laboració. La taula ha estat composada per:

Sergi Bernal. Fotoperiodista.
Rodolfo del Hoyo. Escriptor, periodista i gestor cultural.
Andreu Fernández. Fotoperiodista de El Mirall.
Salvador Monroig. Fotoperiodista.
Pedro Justicia. President d’ACAF Santa Coloma de Gramenet i moderador.

Per nosaltres ha estat molt important l’aportació d’aquests fotoperiodistes de Santa Coloma. S’ha repassat el present i el passat, els seus valors i normes morals, la seva actitud i les seves experiències als seus treballs, ja siguin escrits, entrevistes, llibres o fotografies. Sempre compromesos amb la societat i els drets humans, ells ens mostren una realitat que moltes vegades ens arriba manipulada pels grans medis, o simplement ni tan sols surt a la llum.

Tot sovint els fotoperiodistes corren riscos, però aquests queden en un segon pla, perquè el sentiment i el compromís moral vers la societat és més fort que permetre que aquella injustícia o aquells fets siguin invisibles pels ciutadans. Hem parlat de l’ètica a la fotografia, posant com a exemple la famosa escena del nen afamat i el voltor esperant la seva mort: cal que hi hagin límits? Sempre i quan es facin amb respecte, prudència i d’una manera honesta: si no ho fem així, les fotografies poden causar un gran dany. També hem parlat de la globalització, de la popularització de la fotografia, i de l’arma tant i tant potent que avui dia tothom portem al damunt, com és el telèfon mòbil. Molt sovint, gràcies a això, ha estat possible, per exemple, aportar imatges i vídeos que han servit com a prova en judicis sobre violència.

Aquí teniu el vídeo i les imatges d’aquesta sessió.
Un jueves más, en ACAF, dentro de las Jornadas W. Eugene Smith, hemos disfrutado de las charlas sobre fotoperiodismo. En esta ocasión el tema ha sido «Fotoperiodismo colomense».

Damos las gracias a los participantes de esta mesa de debate por su tiempo y colaboración. La mesa ha estado compuesta por:

Sergi Bernal. Fotoperiodista.
Rodolfo del Hoyo. Escritor, periodista y gestor cultural.
Andreu Fernández. Fotoperiodista de El Mirall.
Salvador Monroig. Fotoperiodista.
Pedro Justicia. Presidente de ACAF Santa Coloma de Gramenet y moderador.

Para nosotros ha sido muy importante la aportación de estos fotoperiodistas de Santa Coloma. Se ha repasado el presente y el pasado, sus valores y normas morales, su actitud y sus experiencias en sus trabajos, ya sean escritos, entrevistas, libros o fotografías. Siempre comprometidos con la sociedad y los derechos humanos, ellos nos muestran una realidad que muchas veces nos llega manipulada por los grandes medios, o simplemente ni siquiera sale a la luz.

A menudo los fotoperiodistas corren riesgos, pero estos quedan en un segundo plano, porque el sentimiento y el compromiso moral hacia la sociedad es más fuerte que permitir que aquella injusticia o aquellos hechos sean invisibles para los ciudadanos. Hemos hablado de la ética en la fotografía, poniendo como ejemplo la famosa escena del niño hambriento y el buitre esperando su muerte: ¿tiene que haber límites? Siempre y cuando se hagan con respeto, prudencia y de una manera honesta: si no lo hacemos así, las fotografías pueden causar un gran daño. También hemos hablado de la globalización, de la popularización de la fotografía, y del arma tan potente que hoy en día todos llevamos encima, como es el teléfono móvil. Muy frecuentemente, gracias a esto, ha sido posible, por ejemplo, aportar imágenes y vídeos que han servido como prueba en juicios sobre violencia.

Aquí tenéis el vídeo y las imágenes de esta sesión.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.