Programa d’activitats de l’exposició d’ACAF «Homenatge a W. Eugene Smith»

Com sabeu, estem a punt d’inaugurar l’exposició col·lectiva del nostre projecte fotogràfic «Homenatge a W. Eugene Smith»!

A més de l’exposició, que tindrà lloc al Centre d’Art Can Sisteré de la nostra ciutat, a ACAF hem preparat un programa d’activitats complementàries d’autèntic luxe: fotoperiodistes, historiadors, experts d’associacions, de la Federació Catalana i la Confederación Española de Fotografia integraran taules de debat sobre temes relacionats amb W. Eugene Smith, la seva obra i la situació del fotoperiodisme i del periodisme en general al món contemporani, com també del món associatiu relacionat amb la fotografia.

Aquí teniu el programa:

Dijous, 9 de setembre, 18:00-20:00h: Taula de debat: Fotoperiodisme i Deleitosa
 • Joan Guerrero. Fotoperiodista colomenc. Inspirador del projecte fotogràfic d’ACAF «Homenatge a W. Eugene Smith».
 • Julio Carbó. Cap de Fotografia d’El Periódico de Catalunya.
 • Chelo Sánchez. Coneixedora de W. Eugene Smith i el seu pas per Deleitosa.
 • Pedro Justicia. President d’ACAF Santa Coloma de Gramenet i moderador.
Dijous, 16 de setembre, 18:00-20:00h: Taller B/N estil W. Eugene Smith
 • Taller B/N i revelat, impartit per Pedro Justicia.
Dijous, 23 de setembre, 18:00-20:00h: Taula de debat: Fotoperiodisme colomenc
 • Sergi Bernal. Fotoperiodista.
 • Rodolfo del Hoyo. Escriptor.
 • Andreu Fernández. Fotoperiodista d’El Mirall.
 • Salvador Monroig. Fotoperiodista.
 • Pedro Justicia. President d’ACAF Santa Coloma de Gramenet i moderador.
Dissabte, 16 d’octubre, 11:00-13:00h: Taula de debat: Fotografia/Associacionisme/Federació
 • José A. Andrés Férriz. President de la FCF.
 • Laura Prego Ábalo. Oficial d’enllaç FIAP-CEF i responsable de Jurats de la FCF.
 • Raimon Moreno. Vicepresident i responsable de Distincions de la CEF, secretari i responsable d’Imatges de la FCF.
 • Feliciá Sabaté. President de la Penya Fotogràfica Badalona.
 • Pedro J. Justicia. President d’ACAF Santa Coloma de Gramenet.
Dissabte, 23 d’octubre, 11:00-13:00h: Taula de debat: Història de la II Guerra Mundial
 • Pere Cardona. Escriptor especialitzat en la II Guerra Mundial i en el desembarcament de Normandia.
 • José Luis Caballero. Historiador i escriptor.
 • Laura Manzanera. Periodista i escriptora.
 • Pedro Justicia. President d’ACAF Santa Coloma de Gramenet i moderador.
Les sessions del programa tindran lloc a la Sala 2 del Centre d’Art Can Sisteré de la nostra ciutat, la mateixa on es realitzarà l’exposició. Degut a la situació actual de pandèmia de COVID-19, l’aforament de totes les sessions estarà limitat a 30 persones. Podeu reservar la vostra plaça enviant un missatge de WhatsApp al número de telèfon 669281570 i indicant al missatge l’activitat a la qual desitgeu apuntar-vos.
Como sabéis, ¡estamos a punto de inaugurar la exposición colectiva de nuestro proyecto fotográfico «Homenaje a W. Eugene Smith»!

Además de la exposición, que tendrá lugar en el Centre d’Art Can Sisteré de nuestra ciudad, en ACAF hemos preparado un programa de actividades complementarias de auténtico lujo: fotoperiodistas, historiadores, expertos de asociaciones, de la Federación Catalana y la Confederación Española de Fotografía integrarán mesas de debate sobre temas relacionados con W. Eugene Smith, su obra y la situación del fotoperiodismo y del periodismo en general en el mundo contemporáneo, así como del mundo asociativo relacionado con la fotografía.

Aquí tenéis el programa:

Jueves, 9 de septiembre, 18:00-20:00h: Mesa de debate: Fotoperiodismo y Deleitosa
 • Joan Guerrero. Fotoperiodista colomense. Inspirador del proyecto fotográfico de ACAF «Homenaje a W. Eugene Smith».
 • Julio Carbó. Jefe de Fotografía de El Periódico de Catalunya.
 • Chelo Sánchez. Conocedora de W. Eugene Smith y su paso por Deleitosa.
 • Pedro Justicia. Presidente de ACAF Santa Coloma de Gramenet y moderador.
Jueves, 16 de septiembre, 18:00-20:00h: Taller B/N estilo W. Eugene Smith
 • Taller B/N y revelado, impartido por Pedro Justicia.
Jueves, 23 de septiembre, 18:00-20:00h: Mesa de debate: Fotoperiodismo colomense
 • Sergi Bernal. Fotoperiodista.
 • Rodolfo del Hoyo. Escritor.
 • Andreu Fernández. Fotoperiodista de El Mirall.
 • Salvador Monroig. Fotoperiodista.
 • Pedro Justicia. Presidente de ACAF Santa Coloma de Gramenet y moderador.
Sábado, 16 de octubre, 11:00-13:00h: Mesa de debate: Fotografía/Asociacionismo/Federación
 • José A. Andrés Férriz. Presidente de la FCF.
 • Laura Prego Ábalo. Oficial de enlace FIAP-CEF y responsable de Jurados de la FCF.
 • Raimon Moreno. Vicepresidente y responsable de Distinciones de la CEF, secretario y responsable de Imágenes de la FCF.
 • Feliciá Sabaté. Presidente de la Peña Fotográfica Badalona.
 • Pedro J. Justicia. Presidente de ACAF Santa Coloma de Gramenet.
Sábado, 23 de octubre, 11:00-13:00h: Mesa de debate: Historia de la II Guerra Mundial
 • Pere Cardona. Escritor especializado en la II Guerra Mundial y en el desembarco de Normandía.
 • José Luis Caballero. Historiador y escritor.
 • Laura Manzanera. Periodista y escritora.
 • Pedro Justicia. Presidente de ACAF Santa Coloma de Gramenet y moderador.
Las sesiones del programa tendrán lugar en la Sala 2 del Centre d’Art Can Sisteré de nuestra ciudad, la misma donde se realizará la exposición. Debido a la situación actual de pandemia de COVID-19, el aforo de todas las sesiones estará limitado a 30 personas. Podéis reservar vuestra plaza enviando un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 669281570 e indicando en el mensaje la actividad a la que deseáis apuntaros.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.